/Files/images/Правила користування.gif

/Files/images/Изображение 005.jpg

1.Користувачами бібліотечних послуг є юридичні і фізичні особи України,зарубіжних країн та особи без громадянства, незалежно від соціального походження, національної приналежності, віросповідання та місця проживання.

2.Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ,що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою,підписують зобов’язання їх виконувати.

3. У разі зміни місця проживання,зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це в бібліотеку.

4.Користувач має право одержувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду, користуватися всім довідково-бібліографічним апаратом, робити замовлення книг по МБА.

5. Користувач може одержати додому одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Рідкісні та цінні документи видаються для користування тільки у читальному залі.

6.Користувач зобов’язаний:

  • -дбайливо поводитися з документами; при одержанні їх переконатися що вони не пошкоджені і в разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря;

  • -у разі втрати документа повернути до бібліотеки аналогічний або замінити його рівноцінним за змістом і вартістю;

  • -дотримувати в бібліотеці тиші; особи в нетверезому стані і неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

7.У разі порушення правил користування бібліотекою користувач позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.
Кiлькiсть переглядiв: 59